Türk sporcularının başarısı için; Daha az antrenman,daha kaliteli beslenme gereklidir.!


ÖZET;

10.000 Türk sporcudan alınan ''DNA'' örnekleri üzerinde yapılan moleküler analizler sonucunda;

''IL6 (İnterleukin 6) / IL6-R (İnterleukin 6 Reseptör ) ve CRP geni (C- Reaktif Protein) polimorfizmlerinin yüzdesel dağılımı ve sportif performansa etkileri...''

ANALİZİ YAPILAN GEN POLİMORFİZMLERİNİN YÜZDESEL DAĞILIMI;

ILR GENİ (Interleukin 6); (G/G) = % 15, (G/C)= % 60, (C/C) = % 25

IL6-R GENİ (Interleukin 6 Reseptör): (A/A) = % 12, (A/C) = % 42, (C/C) = % 46

CRP GENİ (C- Realtif Protein): (C/C) = % 68, (C/A)= % 28, (A/A)= % 4

ANALİZİ YAPILAN GENLERİN GÖREV VE İŞLEVLERİ;

●IL-6 (Interleukin 6) = 7 numaralı kromozom üzerinde yer alır. İnterlökin 6 üretiminden sorumludur. Bağışıklık sistem yanıtı, inflamasyon ve B hücrelerinin olgunlaşmasında işlev gören sitokini kodlar. Bağışıklık ve rejenerasyon (recovery) sürecini belirler.- c.-174G>C Değişiminin gözlendiği kişilerde;Sportif açıdan, yüksek şiddetli ve ağır antrenmanlar sonucunda dokuların oldukça yüksek hasara uğraması ve daha geç sürede onarıldığı sonucunu ortaya koyar. Doku hasarı ve yaralanmaları sonucunda oldukça uzun rejenerasyon (recovery) ve rehabilitasyon süreci gerekmektedir.

●IL-6R (Interleukin 6 Receptor) = 1 numaralı kromozom üzerinde bulunur. IL6 reseptörünün çözünür halinin düşük konsantrasyonu, IL6 aktivitesinin bir agonisti olarak işlev görür.- c.1073A>C değişiminin gözlemlendiği kişilerde IL6 geni polimorfizmleri ile aynı etkiler görülür.

●CRP (C-Reactive Protein) = 1 numaralı kromozom üzerinde yer alır. C-Reactive Proteini kodlar. Ana savunma ile ilişkili çeşitli fonksiyonları belirler. Doku hasarına, enfeksiyona veya diğer enflamatuvar uyaranlara akut faz cevabı düzenler. Vücutta iltihabi bir durum olup olmadığını gösteren bir belirteçtir. DNA ve histonlarla etkileşim kurabilir ve hasarlı dolaşımdaki hücrelerden salınan nükleer maddeleri temizleyebilir. CRP kan testlerinde inflamasyonu belirleyici bir marker olarak kullanılır.

- c.219C>A Değişiminin gözlemlendiği kişilerde;Ağır antrenmanlar sonrasında oldukça düşük doku hasarı (inflamasyon) ve hızlı recovery (yeniden yapılanma) yatkınlığı görülür.

SONUÇ;

-Türk antrenör ve sporcularının daha çok antrenman daha çok başarı getirir tezinin yanlış olduğu bilimsel olarak görülmektedir.

-Türk sporcularının %70'inin genetik yapısından dolayı aşırı antrenman ve müsabakalar sonucunda görülen yoğun doku hasarı, serbest radikaller ve inflamasyonu tolere edebilecek kapasiteye sahip olmadığı görülmektedir.

DEĞERLENDİRMELER;

-Türk toplumunda baskın görülen IL6-IL6R ve CRP genlerinde ''C/C'' genotipini taşıyan sporcuların;

Isınma ve antrenman süresi, antrenman özellikleri (süre, hacim, şiddet sıklık) aktif - pasif dinlenme, haftalık, aylık periyotllamalar genele göre değil, kişiye göre planlanmalıdır.

-Genetic Passport® testi olmayan ve yeterli performans elde edilemeyen sporcular için popülasyon genetiği baz alınmalıdır; Isınma ve antrenman sürelerini optimum seviyede tutmak, dinlenme günlerini çoğaltmak, oksidatif stresi azaltacak ve inflamasyonu giderecek gıdaları önem vermek , rejenerasyon (recovery) ve superkompenzasyon kalitesi ve performans yönünden fayda sağlayacaktır.

.

-Türk antrenör ve sporcularının ağırlıklı olarak performans artırıcı besin ve supplementlere yöneldiği, asıl ihtiyaç olan serbest radikallerle savaşacak, Apoptozisi (hücre ölümleri) engelleyecek oksidatif stres ve inflamasyonu inhibe edici ve bağışıklık sistemini güçlendirici besin ve supplementlere önem vermediği ve hatta bilmediği anlaşılmaktadır.

-Türk antrenör ve sporcularının fizyoloji bilgileri yetersizdir!

-Metabolizmanın çalışma prensipleri (anabolizma / katabolizma ilişkisi) rejenerasyon, superkompenzasyon ve sürantrene süreçleri iyi öğrenilmelidir..

-Antrenörünlerin sporcularının kas tipleri ve biyokimyasal özelliklerini ve ayrıca sporcularının kardiyak sistem kapasitesi özelliklerini bilmeleri ve antrenman metotlamasında göz önünde bulundurmaları gerekmektedir!

Not: Bu çalışmada sadece kendi istekleriyle sportif performanslarının belirlenmesi için GENETIC PASSPORT talep eden kişilerin izinleriyle elde edilen ''DNA'' numuneleri kullanılmıştır. (On sekiz yaş altı çocukların izinleri ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından verilmiştir.)

Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

Genetic Trainer® Sistemi tescilli bir inovasyondur. Genetic Trainer®'ın hiçbir özel/resmi kurum veya federasyonlarla herhangi bir bağı, ilişkisi veya anlaşması yoktur. 

   Genetic Trainer® hiçbir kurum veya kuruluşa akredite olmaz ve akreditasyon vermez.! Genetic Trainer® eğitimi Türkiye'de ve tüm dünyada sadece Genetic Trainer®               veya yazılı izin verdiği kurumlar tarafından düzenlenebilir.! Genetic Trainer® / GT Academy® / GT. Studio® markaları Genetic Trainer Inc. U.S.A'nın                                                                                                                                    ''Türkiye ve tüm dünyada uluslararası tescilli markalarıdır.!''

  © COPYRIGHT 2021 GENETIC TRAINER INC. U.S.A