LÜTFEN DİKKAT.!!
TEST ONAY FORMU DOLDURDUĞUNUZDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR VE KOŞULLARI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.!

Bana ait bukkal swap örneğinden (ağız içi mukozasından alınan hücre örneği) “Genetic Trainer® Testi” için genetik inceleme (Moleküler DNA Analizi) yapılmasına izin veriyorum. Bu testin niçin yapıldığı konusunda ve spor, egzersiz ve beslenmeyle bağlantısı ile ilgili ayrıntılı bilgi edindim. Özellikle aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgim vardır.

  1. Gönderilen ilk örneklerde yeterli miktarda hücre yok ise veya alınan hücre örneğinin kalitesi çalışma için uygun değilse, tekrar örnek gönderilmesi ve analizin tekrarlanması gerekebilir.

  2. Yapılan test; İstenen test kapsamı içerisinde bulunan ve raporda da belirtilen genler üzerinde yer alan spesifik noktalardaki genetik değişimlere yönelik olup, sadece bu noktalardaki genetik değişimler hakkında bilgi verir. Bunun dışındaki diğer bölgelerle ilgili herhangi bir bilgi veya fikir vermez.

  3. Uygulanan test, kişinin spor performansının ve hangi sporlara daha yatkın olduğunun belirlenmesi ile antrenman ve beslenme planlaması konusunda yardımcıdır.

  4. Test kapsamında olmadığı için incelenmeyen diğer ilgili genetik bölgelerdeki değişiklikler kişinin önerilen spor, önerilen egzersiz / beslenme tipinin uygulanması ve fitness planlamasından sonra istenen düzeyde performans alınmasını etkileyebilir.

  5. Elit düzeyde spor performansı genetik yatkınlık, fiziksel ve psikolojik faktörler ve ayrıca antrenman özellikleri (süre, hacim, şiddet, sıklık), spor dalına özgü doğru beslenme, disiplin, vb. Birçok çevresel etmenlerin etkisi altındadır.

  6. Testlerin sonuçları seçilen test paneline göre 30-120 gün arasında sonuçlanabilir . Test süresi örneklerde yeterli miktarda hücre bulunmaması veya alınan hücre örneğinin kalitesinin çalışma için uygun olmaması durumunda uzayabilir.

  7. Genetic Trainer alınan hücre ve bu hücrelerden elde edilen DNA örneklerinin, başka bir hiç amaçla kullanılmayacağını garanti eder.!

  8. Genetic Trainer DNA analiz sonuçlarını kişinin kendisi ve izin verdiği Genetic Trainer'ı dışında, üçüncü şahıslarla veya resmi dahi olsa hiç bir kurumla paylaşılmayacağını garanti eder.  

  9. Yeterli veya istenilen kalitede DNA elde edilememesi durumunda danışandan sonuca ulaşıncaya kadar numune göndermesi talep edilebilir.

  10. Danışanın laboratuvara girmiş testten vaz geçmesi veya yeni numune göndermeyi kabul etmemesi durumunda ücret iadesi yapılmaz.​

 

Bende; Yukarıdaki bilgileri okuyup anladıktan sonra, moleküler DNA analizine dayalı “Genetic Trainer testimin” yapılması için biyolojik numunemi kendi öz irademle , kendim alarak gönderdiğimi ve test sonucunun spor branş seçimi ve/veya antrenman  & beslenme planlaması için ilgili Genetic Trainer/Kişi ile paylaşılmasını kabul ettiğimi ve izin verdiğimi beyan ederim.

Önemli Not: 18 yaşından küçük kişilerin tets onay formları velisi veya yasal vasisi tarafından onaylanmalıdır.!