Türk sporcularının başarısı için; Daha az antrenman,daha kaliteli beslenme gereklidir.!

ÖZET; 10.000 Türk sporcudan alınan ''DNA'' örnekleri üzerinde yapılan moleküler analizler sonucunda; ''IL6 (İnterleukin 6) / IL6-R (İnterleukin 6 Reseptör ) ve CRP geni (C- Reaktif Protein) polimorfizmlerinin yüzdesel dağılımı ve sportif performansa etkileri...'' ANALİZİ YAPILAN GEN POLİMORFİZMLERİNİN YÜZDESEL DAĞILIMI; ILR GENİ (Interleukin 6); (G/G) = % 15, (G/C)= % 60, (C/C) = % 25 IL6-R GENİ (Interleukin 6 Reseptör): (A/A) = % 12, (A/C) = % 42, (C/C) = % 46 CRP GENİ (C- Realtif Protein): (C/C) = % 68, (C/A)= % 28, (A/A)= % 4 ANALİZİ YAPILAN GENLERİN GÖREV VE İŞLEVLERİ; ●IL-6 (Interleukin 6) = 7 numaralı kromozom üzerinde yer alır. İnterlökin 6 üretiminden sorumludur. Bağışıklık sistem ya

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

Genetic Trainer® Sistemi tescilli bir inovasyondur. Genetic Trainer®'ın hiçbir özel veya resmi kurum veya federasyonlarla herhangi bir bağı, ilişkisi veya anlaşması yoktur. 

   Genetic Trainer® hiçbir kurum veya kuruluşa akredite olmaz ve akreditasyon vermez.! Genetic Trainer®eğitimi Türkiye'de ve tüm dünyada sadece Genetic Trainer®               veya yazılı izin verdiği kurumlar tarafından düzenlenebilir.! Genetic Trainer® / GT Academy® / GT. Studio® markaları Genetic Trainer Biotechnology Corp,'un                                                                                                               ''Türkiye ve tüm dünyada uluslararası tescilli markalarıdır.!''

  © COPYRIGHT 2019 GENETIC TRAINER CORP.