top of page
Gavel.webp

Genetic Trainer® Sistemi 2015 yılında Türk İlim Eseri olarak tescillenmiş ve 70 yıl boyunca telif hakları kanunları ile koruma altına alınmıştır!

(Belge No: IEE 2714). 

 

Genetic Trainer® literatürüne ait herhangi bir eğitim veya bilgi dokümanı, içerik , belge veya görselin izinsiz olarak kopyalanması, çoğaltılması, paylaşımı ve tamamı veya bir kısmı üzerinde değişiklik yapılması 5846 sayılı kanuna göre suç teşkil etmektedir. 

''Genetic Trainer®, Genetic Trainer sisteminin telif haklarını ihlal eden veya tecavüzde bulunan özel veya resmi kişi veya kurum ve kuruluşlar hakkında, aşağıda bulunan kanun maddelerine uygun olarak cezalandırılmaları için dava açacağını ve tüm yasal haklarını kullanacağını kamuoyuna bildirir!

Manevi Haklara Tecavüz Halinde Suç ve Ceza Miktarları 

Mali Haklara Tecavüz Halinde Suç ve Ceza Miktarları (5846 / 72)

FSEK 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar (5846/ 73)

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71 Madde

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 72 Madde

● Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan

kişiler hakkında

● Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden kişiler hakkında

● FSEK 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kişiler hakkında

● Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren kişiler hakkında;

''2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.''

● 72 Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı
olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında

● 72 Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, 5846 sayılı
Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde (yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında

● 72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen kişiler hakkında 

● 72Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan kişiler hakkında

● 72Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde yayan kişiler hakkında

● 72Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan kişiler hakkında

● 72Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişiler hakkında;

''3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 10 Milyar liradan 50 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur''

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 73 Madde

FSEK 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar (5846/ 73)

● 73 Çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran kişiler hakkında

● 73 Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan kişiler hakkında

● 73 Yegane amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın
geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan kişiler hakkında

● FESEK hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fono-gramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında;

 

''2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya

kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.!''

Telif hakları

bottom of page